Brukervilkår for Mine sider


Brukervilkår for Mine sider

Bonusprogrammet kommer f.o.m. 10. Februar 2014 ikke lenger til å finnes. Dersom du har opptjent bonus, kan bruke bonusen frem til den datoen som står i profilen din, dvs. utløpsdatoen for din opptjente bonus.

Håndtering av personopplysninger

Travelpartner følger den svenske personopplysningsloven, LOV 2000-04-14 nr. 31. Gjennom å registrere dine opplysninger på nettsiden, samtykker du i at Travelpartner får benytte opplysningene til de oppgitte formål.

Med personopplysninger menes all informasjon om en person som blir lagret i en eller annen form. Dette omfatter f.eks. navn, e-post- og postadresse, telefonnummer, faktura- og kontoinformasjon, samt øvrig informasjon som du oppgir om deg selv og din familie når du oppretter en profil for tjenesten "Mine sider".

Opplysningene du oppgir til Travelpartner på nettsiden, benyttes til administrasjon og for å kunne opprettholde en god service til våre kunder. Opplysningene benyttes bl.a. til å tilby deg etterspurte tjenester og produkter, informere om nyheter og konkurranser, sende ut tilbud og annen informasjon som vi tror du kan være interessert i. Informasjonen benyttes også til statistikk og forbedring av nettsidens innhold, og til oppdatering av våre databaser.

Travelpartner inngår i et konsern der TRAVELi er moderselskap. Travelpartner forbeholder seg retten til fritt å behandle samt overføre opplysningene innad i konsernet. Supersaver forbeholder seg retten til fritt å overlate opplysningene til tredjepart ved salg eller kjøp av selskap eller rettigheter, eller dersom eTRAVELi, andre selskap i konsernet, eller rettigheter i konserten erverves av tredjepart og personopplysningene er en av de overførte rettighetene. Tredjeparter som kan komme til å motta opplysningene, vil fortrinnsvis være aktører som tilbyr liknende produkter og tjenester som Travelpartner.

Opplysningen kan komme til å bli delt med våre samarbeidspartnere og andre medvirkende som arbeider op oppdrag fra Travelpartner, f.eks. underleverandører, med det til formål å oppfylle avtalen mellom brukeren og Travelpartner.
Videre kan vil komme til å overlate opplysningene til en tredjepart med det til formål å oppfylle et rettslig pålegg eller dersom dette kreves i henhold til lover eller dommer.

Personopplysninger som du har oppgitt til Travelpartner på nettsiden og som ikke er gjelder deg selv, f.eks. informasjon om familiemedlemmer og venner, blir kun lagret til dine private formål. Dette innebærer at Travelpartner ikke kommer til å bruke opplysningene til å ta kontakt med berørte personer eller på noen annen måte nyttiggjøre seg av informasjonen.

Endringer/tillegg
Vi kan når som helst endre eller komme med tillegg til Brukerreglene uten å kunngjøre dette på forhånd. Endrede vilkår publiseres på nettsiden og gjelder for videre bruk av nettsiden.

Kontakt
Du er selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene på nettsiden selv eller ved å kontakte Travelpartner. Hvis du vil oppdatere eller korrigere oppgitte opplysninger eller har spørsmål eller synspunkter vedrørende tjenesten, den informasjonen vi hente rinn, brukerreglene eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss Marco Polo Travel AS Postboks 1238 Vika

Header
Subject
Body
Footer