Barn som ikke har fylt to år regnes som spedbarn. Da har ikke barnet et eget sete, men sitter på fanget til en voksen. Legg merke til at dette gjelder for hele reisen, dvs. barnet kan ikke fylle to år i løpet av reisen. Hvis spedbarnet fyller to år innen slutten på reisen må det bestilles en barnebillett for hele reisen.