Mange hoteller reserverer et beløp, et depositum, ved innsjekking. Dette fjernes som regel et par dager etter at du har sjekket ut fra hotellet. Hvis du har spørsmål om dette, skal du kontakte hotellet direkte.